Noen elever har liten tro på sine egne muligheter til å lære og går rundt med tanker som «Jeg er ikke smart nok» eller «Dette vil jeg aldri få til». Slike tanker kan være ødeleggende faglig. Redselen for ikke å få til noe kan bli virkelighet, og elever kan havne i en nedadgående spiral der manglende motivasjon og engasjement påvirker prestasjonene og læringsutbyttet.

Forskning viser at det å hjelpe elever med å utvikle et mer lærende tankesett, det vil si tro på sine egne muligheter til å lære, kan bidra til bedre prestasjoner og større engasjement. U-say er laget med tanke på nettopp dette – å hjelpe elever med å forstå hva som skjer i hjernen når vi lærer, og hvorfor det er viktig å utfordre seg selv for å kunne realisere mer av potensialet sitt.


Om U-say

U-say er et nettbasert program som er utviklet for at elever på videregående skole skal styrke troen på sine egne muligheter til å lære. Programmet er utviklet i et samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune (med støtte fra Forskningsrådet) og forskere ved Universitetet i Stavanger og Universitetet i Oslo, samt ved Stanford University og University of Texas, og består av to omganger med tekst og oppgaver. I løpet av programmet vil elevene lære om hva som skjer i hjernen når vi lærer, hva forskning har vist, viktigheten av utfordrende oppgaver og forskjellige læringsstrategier, samt at det å streve og å gjøre feil er en normal del av læringsprosessen. U-say og tilsvarende programmer fra USA har blitt testet ut i flere randomiserte, kontrollerte studier med tusenvis av elever, og resultatene viser at ved å lære elevene om hva som skjer i hjernen, er det mulig å forbedre prestasjonene og øke engasjementet.


Hvordan virker U-say?

Hvis du kommer fra en videregående skole og ikke klarer å logge deg på, kan det være fordi skoleeier ikke har åpnet for Feide-pålogging for U-say. Ta kontakt med din Feide-kontakt og be om at det åpnes tilgang. Tjenesten heter Nettop-allEdu. Pålogging krever Feide 2.0.  Det må også signeres en databehandleravtale med UiS, denne finnes der det åpnes for U-say i Feide.

Lærere som ønsker mer informasjon kan ta kontakt med Elin Svensen: